İldem Grup

Koperatif birlikteliğin ve dayanışmanın simgesidir. Bunu en iyi şekilde ifade eden ve Kayseri'de kooperatif denilince akla gelen ilk isim İldem'dir. 

İldem hızlı bir şehirleşme içerisinde olan şehrimizin,en yoğun gelişen bölgelerinden biridir.Ve bu Bölgenin hızlı gelişiminin öncüsü güvenin ve kalitenin simgesi haline gelmiş ,şehrimizin konut yapımında öne çıkan bir numaralı unsuru olmuştur. 

Kayseri'de sanayide kaydedilen gelişmeye paralel olarak artan nüfusa yetebilecek sayıda konut üreterek, koooperatifimiz vasıtasıyla 13000 inin üzerinde aile konut sahibi olmuştur.

Kayseri ili önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle tarih boyunca cazibe merkezi olmuştur. Aynı cazibesini koruyan Kayseri civar illerden olan Nevşehir- Kırşehir- Niğde- Sivas -Yozgat' a komşu il olduğu kadar bu illerden devamlı göç alması dolayısıyla büyüyen ve gelişen yapısını hep korumuştur. Bu da yeni yapılaşmaya yöneltmiştir. Bu yapılaşma içerisinde İldem Kooperatifi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir.